Bankowość elektroniczna

 
Call Center 800 888 888

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

  • Przeznaczony dla dewelopera
  • Zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone
    w umowie deweloperskiej
  • Bank prowadzi ewidencję wpłat i wypłat środków dokonanych przez nabywcę
    na mieszkaniowy rachunek powierniczy
  • Niskie koszty otwarcia rachunku
  • Bezpłatne prowadzenie