Bankowość elektroniczna

 
Call Center 800 888 888

Ubezpieczenia Concordia

 

W 2008 roku Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka podjął współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia Polska.

Concordia Polska jest Towarzystwem działającym na rynku ubezpieczeniowym od 1997 roku. Inicjatorem powstania Towarzystwa był Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Firma obejmuje swoim działaniem obszar Wielkopolski, północną Polskę oraz województwo kujawsko-pomorskie. Towarzystwo specjalizuje się w zakresie ubezpieczeń majątkowych adresowanych do segmentu rolnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.


Rodzaje ubezpieczeń:

Opis: http://www.sbl.srem.sgb.pl/images/stories/ubezp/mienie_rolne.jpg

Pakiet obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Opis: http://www.sbl.srem.sgb.pl/images/stories/ubezp/firma.jpg

Ubezpieczenie mienia wykorzystywanego w związku z prowadzoną działalnością od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, sprzętu elektronicznego, maszyn, maszyn elektrycznych, ubezpieczenie utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie rzeczy w przewozie krajowym i zagranicznym (CARGO), rzeczy w przewozie międzynarodowym (CARGO).

Opis: http://www.sbl.srem.sgb.pl/images/stories/ubezp/auto.jpg

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), pojazdów mechanicznych od utarty, zniszczenia lub uszkodzenia Auto-Casco (AC), odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach należących do systemu Zielonej Karty (ZK), następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK), ochrony prawnej (OP), Auto Assistance (ASK).

Opis: http://www.sbl.srem.sgb.pl/images/stories/ubezp/mieszkanie.jpg

Mieszkanie – ubezpieczenie mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Opis: http://www.sbl.srem.sgb.pl/images/stories/ubezp/zycie.jpg

Życie – przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.