Bankowość elektroniczna

 
Call Center 800 888 888

ŁAD KORPORACYJNY

Ocena stosowania "Polityki ładu korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka" za rok 2020

Ocena stosowania "Polityki ładu korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka" za rok 2019

Ocena stosowania "Polityki ładu korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka" za rok 2018

Ocena stosowania "Polityki ładu korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka" za rok 2017

Ocena stosowania "Polityki ładu korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka" za rok 2016

Ocena Rady Nadzorczej  w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

W ocenie Rady Nadzorczej w 2015 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w „Polityce ładu korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka” Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców, także w materiałach nie regulowanych przepisami prawa.
Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank zadań „Polityki ładu korporacyjnego wraz z Polityką wynagradzania w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka”.