Bankowość elektroniczna

 
Call Center 800 888 888

STATUT BANKU

Statut Banku ZP 2018

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Opis systemu kontroli wewnętrznej

 

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO BANKOWE

Informacje z ustawy Prawo Bankowe

 

POLITYKA INFORMACYJNA

Polityka informacyjna

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ – KLIENCI SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO IM. KS. P. WAWRZYNIAKA

TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE - WALUTY WYMIENIALNE – KLIENCI SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO IM. KS. P. WAWRZYNIAKA

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

 

REGULAMINY

 

SKARGI I REKLAMACJE

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację. Szczegółowe informacje zawarte zostały w dokumencie:

 

Logo Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka