Bankowość elektroniczna

Call Center 800 888 888


TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ – KLIENCI SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO IM. KS. P. WAWRZYNIAKA

TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE - WALUTY WYMIENIALNE – KLIENCI SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO IM. KS. P. WAWRZYNIAKA

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

 

REGULAMINY

 

SKARGI I REKLAMACJE

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl, a w przypadku konsumentów również Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny

 

Logo Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka