Bankowość elektroniczna

 
Call Center 800 888 888

Kredyt mieszkaniowy:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat,
 • karencja w spłacie od 12 do 24 miesięcy,
 • wymagany udział własny 20% łącznych nakładów inwestycyjnych,
 • możliwość  przystąpienia do kredytu osób trzecich np. rodziców,
 • możliwość wcześniej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 • zabezpieczenie – różne formy przyjmowane przez Bank.


* marża bankowa –uzależniona jest od wysokości kredytu i udziału własnych nakładów inwestycyjnych.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 • budowę, nadbudowę, rozbudowę  lub dokończenie budowy oraz remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • zakup:
  - działki budowlanej,
  - lokalu mieszkalnego lub domu,
  - dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.