Bankowość elektroniczna

 
Call Center 800 888 888

 

 

8 listopada 1990 r. Prezes NBP powołał Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, który pełni funkcję banku zrzeszającego w sieci banków spółdzielczych poprzez różne formy współpracy z bankami oraz działanie na rzecz i w interesie banków zrzeszonych i banków akcjonariuszy.
Bank podejmuje wszelkie działania, które mają na celu świadczenie Bankom Spółdzielczym kompleksowych usług zapewniających jak najlepszą obsługę ich klientów oraz zwiększenie roli zrzeszonych banków

spółdzielczych w stymulowaniu lokalnego i regionalnego wzrostu gospodarczego. Banki zrzeszone w SGB stawiają na jakość i kompleksowość świadczonych usług równocześnie starają się, by ich oferta w pełni odpowiadała oczekiwaniom klientów.

Z dniem 15.09.2011 r. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zmienia swoją nazwę na SGB-Bank S.A.